Pwy ydi Pwy

Donna Roberts
Pennaeth – Mrs Donna Roberts

Yvonne Moseley
Dirprwy – Yvonne Moseley

Carys Nuttall
Pennaeth Cynorthwyol Cynradd – Carys Nuttalls

Sian Watson
Pennaeth Cynorthwyol Uwchradd – Sian Watson

Lisa Jones Catrin Evans
Swyddogion Cefnogi Ysgol – Lisa Marie Jones a Catrin Evans

Mark Wyn Jones
Rheolwr Safle – Mark Wyn Jones

Meilyr Wyn
Athro Celfyddydau – Meilyr Wyn

Steph Leeds-Owen
Therapydd ABA – Steph Leeds-Owen

Ruth Selman
Cymhorthydd Lefel 4 – Ruth Selman

Sam Hughes
Cymhorthydd Lefel 4 – Sam Hughes

Angela Cronin
Nyrs Gymunedol Plant – Angela Cronin

Donna Roberts
Gweithiwr Cefnogol Iechyd a Gofal – Donna Roberts

Lauren Orr
Gweithiwr Cefnogol Iechyd a Gofal – Lauren Orr

Mirain Alaw
Gweithiwr Cefnogol Iechyd a Gofal – Mirain Alaw

Dosbarth Madog
Dosbarth Madog – o’r chwith
Gwennan Jones (Cymhorthydd Lefel 3), Ceris Jones, Sian Angharad Williams, Esyllt Haf Williams, Yvonne Moseley – Athrawes

Dosbarth Deudraeth
Dosbarth Deudraeth – o’r chwith
Meleri Williams (Cymhorthydd Lefel 3), Sian Parry, Bethan Pugh, Mari Davies, Anwen Roberts – Athrawes

Dosbarth Moelwyn
Dosbarth Moelwyn – o’r chwith
Catrin Ellis, Sioned Gayther, Cêt Williams (Cymhorthydd Lefel 3), Nia Evans, Katheryn Burford – Athrawes

Dosbarth Hebog
Dosbarth Hebog – o’r chwith
Siobhan Hannah (Cymhorthydd Lefel 3), Bethan Roberts - Athrawes, Nicola Evans

Dosbarth Cnicht
Dosbarth Cnicht - o'r chwith
Sharon Hughes, Nia Jones, Nicola Smith (Cymhorthydd Lefel 3), Carys Nuttall – Athrawes

Dosbarth Dwyfor
Dosbarth Dwyfor - o'r chwith
Athrawon – Mrs Rhian Rogers, Miss Lois Jones, Rachel Jones (Cymhorthydd Lefel 3), Karen Jones

Dosbarth Y Lliwedd
Dosbarth Y Lliwedd - o'r chwith
Morwenna Phillips – Athrawes, Glenda Jones (Cymhorthydd Lefel 3), Kelly Jones, Lisa Williams, Sue Hughes

Dosbarth Cwmorthin
Dosbarth Cwmorthin - o'r chwith
Deio Brunelli – Athro, Sarah Jones, Shelby Hughes (Cymhorthydd Lefel 3), Iola Kacar

Dosbarth Glaslyn
Dosbarth Glaslyn - o'r chwith
Ffion Ap Tomos (Cymhorthydd Lefel 3), Sian Tomos, Catherine Hughes, Alan Wyn Jones – Athro

Dosbarth Yr Wyddfa
Dosbarth Yr Wyddfa - o'r chwith
Deian Elfryn, Bethan Ogle, Eirian Dascalu (Cymhorthydd Lefel 3), Carys Bird – Athrawes, Marian Ellis